Показване на 5 резултата

Категории

90 R Dot 5.1

Синтетична спирачна течност. Специално създадена за дискови, барабанни спирачни системии хидравлични системи на съединителя.

Antigel Organique

Концентрат (-80°C) органичен антифриз на базата на моно етилен гликол

Racing Brake Fluid

100% синтетична спирачна течност за състезания. Точка на кипене над 300 °C

Антифриз LR -35

Готов за употреба хибридна охлаждаща течност (-35 °С) . Съдържа моно етилен гликол, деминерализирана вода и добавки.

Антифриз Lr Organique

Готова за употреба охлаждаща течност (-35 °С) .Съдържа органични добавки, деминерализирана вода и моно етилен гликол.