Условия за ползване

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Ан-Бел 2020 ЕООД”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Христо Ботев №49, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на онлайн платформата yacco-sofia.com, наричана по-долу „yacco-sofia.com”.

 

an-bel.comима право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.

an-bel.com има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка или при изчерпване на количествата.

an-bel.com не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Самият факт, че an-bel.com е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

За предоставянето на своите услуги an-bel.com събира, обработва, използва и съхранява данните на юридическото или физическо лице,единен идентификационен код /за юридически лица/ Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail и други необходими данни за изпълнение на заявката.Тази информация се въвежда лично от Потрeбителя с изричното му съгласие по време на въвеждането на данните, за регистрирани потребители се изразява в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, an-bel.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията в сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, и др.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

Връзки в an-bel.com може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън домейна an-bel.com

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите на an-bel.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на

Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до Сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.

Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Сайта.

Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията.

Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на Сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация: Трите имена, Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail, данни за фактуриране и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Закупена стока може да бъде върната в 7 дневен срок, ако не е ползвана, разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!