Новини

Защо това не е проблем?

Уважаеми клиенти, 

“Съвременни масла в не толкова съвременни коли. Защо това не е проблем?”

Това е един все по-често задаван въпрос, на които ще обърнем внимание в следващите редове.

За да разгледаме този въпрос по-подробно, трябва да се обърнем към развитието на технологиите в автомобилната индустрия.
С нарастването на технологичните изисквания, съвременните автомобили стават все по-взискателни. Едновременно с това, екологичните стандарти наложиха по-нисък разход на гориво и по-малко вредни емисии. От друга страна, съществува и постоянното търсене на по-голяма мощност.
Всички тези фактори налагат необходимостта от нови стандарти за маслата и по-строги тестове, които да гарантират съответствие със съвременните изисквания. Новите стандарти са в същност модернизирани версии на старите, като всяка нова такава заменя и надгражда предходната.


От гледна точка на притежателите на по-стари автомобили, особено тези на и над 15-20 години, те използват масла, които често надвишават текущите им нужди. Този факт обаче не създава опасности или рискове за самите агрегати. Вместо това, подчертава способността на модерните масла да се адаптират и поддържат ефективността на различни видове двигатели, включително по-старите модели.

 

 

 Екипът ни е на Ваше разположение  да отговори на всички Ваши въпроси по темата и не само!